Grupę ALAB tworzą spółki zajmujące się diagnostyką medyczną skupione wokół spółki ALAB Laboratoria. Grupa jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu (Niemcy). Doświadczenia wypracowane przez lata w innych krajach są wdrażane w życie w Polsce przez grupę ALAB służąc rozwojowi nowoczesnej diagnostyki z korzyścią dla pacjentów i lekarzy.
W skład grupy wchodzą również spółki o profilu patomorfologicznym: ALAB Plus, ALAB Med, A-PAT, Zdunomed.

           Główna Pracownia Patomorfologii firmy ALAB Plus mieści się w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 i jest jedną z największych
i najnowocześniejszych Pracowni Patomorfologii w Polsce. Badania realizowane są w oparciu o zespół doświadczonych techników laboratoryjnych, diagnostów i lekarzy specjalistów patomorfologów, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w wiodących ośrodkach akademickich
i onkologicznych w kraju i za granicą.

Naszym mottem przewodnim jest ALAB oznacza wiarygodność.

logo alab plus

 

Firma ALAB Plus Sp. z o.o. oferuje:

  • Zespół kilkudziesięciu lekarzy specjalistów patomorfologów
  • Ścisłą współpracę lekarzy patomorfologów z klinicystami
  • Konsultacje nietypowych przypadków z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi m.in. Harvard Medical School czy Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  • Szeroki panel przeciwciał immunohistochemicznych
  • Możliwość prowadzenia badań klinicznych
  • Laboratoryjny system informatyczny z opcją integracji z informatycznym systemem szpitalnym zgodnie z protokołem HL7
  • Wyniki badań opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym specjalistów patomorfologów i diagnostów
  • Nowoczesną diagnostykę w oparciu o telepatologię i zastosowanie skanera preparatów mikroskopowych
  • Pełną diagnostykę w zakresie neuropatologii czy chorób limfoproliferacyjnych
  • Ocenę czynników prognostycznych w nowotworach m.in. status genu metodą FISH, badania mutacji metoda sekwencjonowania oraz real-time PCR wybranego genu: KRAS, KIT, PDGFR, EGFR, HER2, BRAF, TP53, PTEN, PIK3CA, BRCA1, NBS, PALB2 i wiele innych genów, a także oznaczanie rearanżacji genu ALK w niedrobnokomórkowym raku płuc

©ALAB PLUS Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa tel.: 223496806 e-mail:histopatologia@alab.com.pl | Polityka prywatności